سرزمین آرزوها
اخه می دونم نمی دونی

دانلود ترتیل قران باصدای بسیار زیبا و دلنشین مشاری العفاسی حتما دانلود کنید . لینک های زیر به صورت تفکیک هر سوره و دانلود بسیار راحت میباشد . ولی متاسفانه برای دانلود ترتیل های زیر نیلزمند فیلترشکن هستید .

 

1- سوره ی فاتحه

2- سوره ی بقره

3- سوره ی ال عمران

4- سوره ی نساء

5- سوره ی مائده

6- سوره ی أنعام

7- سوره ی أعراف

8- سوره ی أنفال

9- سوره ی توبه

10- سوره ی یونس

11- سوره ی هود

12- سوره ی یوسف

13- سوره ی رعد

14- سوره ی إبراهیم

15- سوره ی حجر

16- سوره ی نحل

17-سوره ی إسراء

18- سوره ی کهف

19- سوره ی مریم

20- سوره ی طه

21- سوره ی أنبیاء

22- سوره ی حج

23- سوره ی مؤمنون

24- سوره ی نور

25- سوره ی فرقان

26- سوره ی شعراء

27- سوره ی نمل

28- سوره ی قصص

29- سوره ی عنکبوت

30- سوره ی روم

31- سوره ی لقمان

32- سوره ی سجده

33- سوره ی أحزاب

34- سوره ی سبأ

35- سوره ی فاطر

36- سوره ی یس

37- سوره ی صافات

38- سوره ی ص

39- سوره ی زمر

40- سوره ی غافر

41- سوره ی فصلت

42- سوره ی شورى

43- سوره ی زخرف

44- سوره ی دخان

45- سوره ی جاثیه

46- سوره ی أحقاف

47- سوره ی محمد

48- سوره ی فتح

49- سوره ی حجرات

50- سوره ی ق

51- سوره ی ذاریات

52- سوره ی طور

53- سوره ی نجم

54- سوره ی قمر

55- سوره ی رحمن

56- سوره ی واقعه

57- سوره ی حدید

58- سوره ی مجادله

59- سوره ی حشر

60- سوره ی ممتحنه

61- سوره ی صف

62- سوره ی جمعه

63- سوره ی منافقون

64- سوره ی تغابن

65- سوره ی طلاق

66- سوره ی تحریم

67- سوره ی ملک

68- سوره ی قلم

69- سوره ی حاقه

70- سوره ی معارج

71- سوره ی نوح

72- سوره ی جن

73- سوره ی مزمل

74- سوره ی مدثر

75- سوره ی قیامه

76- سوره ی إنسان

77- سوره ی مرسلات

78- سوره ی نبأ

79- سوره ی نازعات

80- سوره ی عبس

81- سوره ی تکویر

82- سوره ی انفطار

83- سوره ی مطففین

84- سوره ی انشقاق

85- سوره ی بروج

86- سوره ی طارق

87- سوره ی أعلى

88- سوره ی غاشیه

89- سوره ی فجر

90- سوره ی بلد

91- سوره ی شمس

92- سوره ی لیل

93- سوره ی ضحى

94- سوره ی شرح

95- سوره ی تین

96- سوره ی علق

97- سوره ی قدر

98- سوره ی بینه

99- سوره ی زلزله

100- سوره ی عادیات

101- سوره ی قارعه

102- سوره ی تکاثر

103- سوره ی عصر

104- سوره ی همزه

105- سوره ی فیل

106- سوره ی قریش

107- سوره ی ماعون

108- سوره ی کوثر

109- سوره ی کافرون

110- سوره ی نصر

111- سوره ی مسد

112- سوره ی إخلاص

113- سوره ی فلق

114- سوره ی ناس

 

 

.: Weblog Themes By Blog Skin :.
قالب وبلاگ